گندمزارهای فارس در کمین زنگ زرد هستند.

زنگ زرد

گندمزارهای فارس در کمین زنگ زرد هستند. 1401/12/01 امروز دوشنبه یک اسفندماه جاوید عباسی در گفت و گو با خبرنگاری ایسنا فارس اظهار کرد: به دلیل ظهور نژادهای جدید و با شرایط خاص آب و هوا هر چند سال یکبار بصورت همه گیر بیماری برگی زنگ زرد گندم در آمده و میتواند خسارت خسارت زیادی […]