۱۰۰ هزار تن برداشت گندم در میاندوآب پیش بینی شد.

برداشت گندم

۱۰۰ هزار تن برداشت گندم در میاندوآب پیش بینی شد. 1402/03/27 امروز شنبه معاون رئیس سازمان و جهادکشاورزی میاندوآب در گفتگو با خبرگزاری هاناخبر اظهار کرد: در سال جاری در این شهرستان حدود هزار و 448 هکتار از اراضی زراعی به کشت گندم اختصاص یافت.  به گفته رضا مقدم: پیش بینی میشود امسال از اراضی […]