۱۱ هزار تن تولید گندم در سبزوار پیش‌بینی شد.

گندم

۱۱ هزار تن تولید گندم در سبزوار پیش‌بینی شد. 1402/02/30 امروز شنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا  علی اصغر امانیان خبر خسارت ۱۵ درصدی به مزارع گندم سبزوار در سال جاری داد. از آنجایی که خسارت زیادی وارد نشده در حد 15 درصد بوده است اما خسارت زیادی به مزارع جو وارد شده است. ایشان گفت: […]