100 هزار تن خرید گندم در مازندران پیش بینی شد.

گندم مازندران

100 هزار تن خرید گندم در مازندران پیش بینی شد. 1402/02/07 امروز پنجشنبه عباس وفایی نژاد در گفت و گو با خبرگزاری بازار اظهار داشت: بیش از ۲ هزار ۶۰۰ تن کلزا در سال گذشته از طریق ۱۰ مرکز خرید در مازندران خریداری شد. در سال جاری با توجه به ۸ هزار هکتار سطح زیرکشت کلزا […]