140 هکتار از مزارع بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت.

140 هکتار از مزارع بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت.

140 هکتار از مزارع بهشهر به کشت باقلا اختصاص یافت. 1402/09/09 امروز پنجشنبه مدیر جهاد کشاورزی بهشهر در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مازندران اظهار داشت: از اراضی این شهرستان حدود 141 هکتار به زیرکشت باقلا رفت. غلامرضا قنبری اضافه کرد: در مزارع این شهرستان حدود 2 هزار و 115 تن باقلا سبز انسال […]