150 هکتار باغ مدرن زیتون در قزوین ایجاد شد.

زیتون

150 هکتار باغ مدرن زیتون در قزوین ایجاد شد. 1401/09/17 روز پنجشنبه به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین مدیر باغبانی سازمان جهادکشاورزی قزوین گفت: این باغ ها متراکم و از ارقام جدید بوده است که بصورت مکانیزه برداشت و مجهز به آبیاری نوین است. ایشان افزود: در هر هکتار باغات متراکم و مدرن […]