151 میلیارد تومان یارانه کود به کشاورزان استان اختصاص داده شد.

کود کشاورزی

151 میلیارد تومان یارانه کود به کشاورزان استان اختصاص داده شد. 1401/09/24 روز پنجشنبه به گزارش ایلنا، در جلسه ستاد زراعت و بیمه محصولات کشاورزی استان سید عماد شاهرخی گفت: 151 میلیارد تومان دولت برای سال زراعی جاری بابت کودهای فسفاته و پتاسه در قالب یارانه به کشاورزان اختصاص داد که هزینه کودها توسط دولت […]