159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت.

اختصاص کشت گندم از دیمزارها

159 هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان قزوین به کشت گندم اختصاص یافت. 1401/09/27 روز یکشنبه حسن جلیلوند به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اظهار کرد: از این میزان اراضی کشت شده بر اساس الگوی کشت ابلاغی  49 هزار و 701 هکتار گندم آبی و 110 گندم دیم است. […]