17 هزار تن تولید گندم در لامرد پیش بینی شد.

تولید گندم

17 هزار تن تولید گندم در لامرد پیش بینی شد. 1402/01/19 امروز شنبه علی رضا محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در لامرد تولید 17 هزار تن تولید گندم پیش بینی می شود. ایشان اضافه کرد: در فاصله زمانی اواخر فروردین تا دهم اردیبهشت ماه بیشترین میزان گندم برداشت می شود. […]