300هکتار سطح زیرکشت دانه استراتژیک کلزا در کرمانشاه افزایش یافت.

زیرکشت کلزا

300هکتار سطح زیرکشت دانه استراتژیک کلزا در کرمانشاه افزایش یافت. 1401/09/02 به گزارش خبرنگار تسنیم در کرمانشاه علی چاله چاله اظهار نمودند: 1900هکتار از اراضی استان در سال گذشته به کشت کلزا اختصاص پیداکرد و امسال به 2200هکتار افزایش یافته است. ایشان بیان کردند: کشت این گیاه برای کشاورزان سبب توان اراضی کشاورزی ، اقتصادی […]