35 هزار تن برداشت گندم ار اراضی کشاورزی یزد پیش بینی شد.

برداشت گندم

35 هزار تن برداشت گندم ار اراضی کشاورزی یزد پیش بینی شد. 1402/03/15 امروز دوشنبه به گزارش خبرگزاری فارس مدیر زراعت جهادکشاورزی یزد بدالله جوادپور اظهار داشت: در استان یزد حدود 9 هزار و 300 هکتار از اراضی کشاورزی زیر بار گندم است. ایشان اضافه کرد: 35 هزار تن برداشت گندم در استان یزد امسال […]