362 هکتار گل محمدی در مزارع چهارمحال و بختیاری کشت شد.

کشت گل محمدی

362 هکتار گل محمدی در مزارع چهارمحال و بختیاری کشت شد. 1402/03/29 امروز دوشنبه یزدان احمدی زاده روابط عمومی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: از زمین های کشاورزی استان حدود 362 هکتار به زیرکشت گل محمدی رفته است. مجری طرح گیاهان دارویی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری اضافه […]