5 برابر شدن اعتبارات حوزه کشاورزی در اسفراین 

افزایش اعتبارات کشاورزی

5 برابر شدن اعتبارات حوزه کشاورزی در اسفراین  1402/01/20 امروز یکشنبه به گزارش خبرگزاری فارس نماینده مردم شهرستان های اسفراین ، بام و صفی آباد امان الله حسین پور اظهار داشت: از آنجایی که پیش بینی کرده بودیم اعتبار حوزه کشاورزی اسفراین ، بام و صفی آباد در بودجه سال جاری 12 میلیارد تومان می […]