50 درصد هزینه کود کشاورزی از سمت دولت پرداخت شد

50 درصد هزینه کود کشاورزی از سمت دولت پرداخت شد. 1401/09/15 مدیر کل غله و خدمات بازرگانی دولتی استان مرکزی گفت: در طرح کشاورزی قراردادی هزینه کود پتاسه و فسفاته به میزان 50 درصد نوسط دولت پرداخت و پس از تحویل گندم از مطالبات کشاورزی کسر میشود. غلامرضا ملکی گفت: به کشاورزانی که درکشت قراردادی […]