575 هزار تن کود غیر یارانه ای سالیانه بین کشاورزان خراسان رضوی توزیع میشود.

کود غیریارانه ای

575 هزار تن کود غیر یارانه ای سالیانه بین کشاورزان خراسان رضوی توزیع میشود. 1401/12/14 امروز 14 اسفند ماه در همایش سبدکودی خراسان رضوی با حضور تولید کننگان کود غلامحسین ساربان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از مشهد اظهار داشت: در خراسان رضوی خوشبختانه به مقدار کافی کود وجود دارد. با قابلیتی که در استان […]