6 هزار تن از محصولات باغی و گلخانه ای سیستان و بلوچستان صادر شد.

محصولات باغی و گلخانه ای

6 هزار تن از محصولات باغی و گلخانه ای سیستان و بلوچستان صادر شد. 1401/12/27 در روز شنبه امان الله طوقی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان به سبب نزدیکی به خط استوا و بهره گیری از رطوبت دریا توانمندی زیادی در تولید محصولات گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد گفت: از مجموع محصولات تولیدی […]