640 تن چای ترش در سیستان و بلوچستان برداشت شد.

چای ترش

640 تن چای ترش در سیستان و بلوچستان برداشت شد. 1401/08/25 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان و بلوچستان اعلام کرد: رتبه نخست تولید چای ترش در کشور به سیستان و بلوچستان اختصاص دارد و این محصول تا آذرماه برداشت میشود. وی افزود: […]