7 هزار تن انواع کود شیمیایی در خراسان شمالی ذخیره سازی شد.

انواع کود شیمیایی

7 هزار تن انواع کود شیمیایی در خراسان شمالی ذخیره سازی شد. 1401/11/16 صبح امروز محسن نظام دوست مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی در گزارش خبرگزاری فارس اظهار کرد: حدود 43 هزار تن انواع کودهای شیمیایی از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه در این استان تامین و تدارک شده است. […]