850هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد به زیر کشت برنج خواهد رفت

زیرکشت برنج

850 هکتار از اراضی کهگیلویه و بویراحمد به زیرکشت برنج رفت.   رئیس جهادکشاورزی این استان اظهار داشت که 850 هکتار از اراضی این استان برای کشت برنج اختصاص یافته است. ایشان ادامه دادند که ارقام کشت شده شامل ارقام اصلاح شده فجر ، شمیم ، طارم و چمپای پاکوتاه میباشد که عملکردی بین 5 […]