89 هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی در گذشته توزیع شده است.

انواع کود شیمیایی

89 هزار تن انواع کود شیمیایی بین کشاورزان ایلامی در گذشته توزیع شده است. 1402/01/07 امروز دوشنبه 7 فروردین ماه به گزارش خبرنگار ایرنا سیامک بیگی اظهار داشت: کودهای توزیع شده شامل دی فسفات آمونیوم ، سولفات پتاسیم گرانوله ، سولفات پتاسیم پودری ، سولفات آمونیوم ، فسفات 13 درصد ، سوپرفسفات تریپل ، کلرور […]