90 تن برنج ارقام پر محصول از مازندران خریداری شد

خرید برنج

90 تن برنج ارقام پر محصول از مازندران خریداری شد. 1401/10/01 حسن عنایتی در گفت و گو با خبرگزاری بلاغ اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی و استانداری مازندران با هماهنگی و پیگیری برای خروج از رکود بازار برنج در استان ، 8 مرکز خرید برنج ارقام پرمحصول امسال از 23 آذر در شهرستان های بابل […]