900 هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت پنبه اختصاص یافت.

کشت پنبه

 900 هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت پنبه اختصاص یافت. 1402/05/23 امروز دوشنبه کیوان بنی‌اسدی در گفتگو با خبرگزاری موج اصفهان اظهار داشت: بیش از ۹۰۰ هکتار از اراضی استان اصفهان به کشت پنبه اختصاص داده شده است. شهرستان‌های کاشان و نایین ، آران و بیدگل ، ورزنه و جرقویه عمده ترین کشت پنبه […]