95 هکتار کشت کاهو در بابل

کشت کاهو

95 هکتار کشت کاهو در بابل 1401/10/27 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما مازندران اظهار نمود: 94.5 هکتار زمین کشاورزی شهرستان بابل امسال به کشت کاهو اختصاص یافت. بطور متوسط عملکرد امسال 48 تن در هکتار 4 هزار و 536 تن محصول کاهو در این شهرستان تولید […]