فروشگاه

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی از حل مشکل تامین نهاده مرغداران خبر داد.

فهرست مطالب

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی از حل مشکل تامین نهاده مرغداران خبر داد.

1402/01/26

محمد علی کمالی گفت: بخشی از افزایش قیمت گوشت بع دلیل گران فروشی و بخش دیگر مرتبط به هزینه‌های تمام شده تولید است.

ایشان اضافه کرد: پیش از این تولید کنندگان و پرورش دهندگان صنعت طیور دچار مشکل در تامین نهاده ها بودند، زیرا در اسفند ماه به دلیل مشکلات بازرگانان کنجاله سویا کمیاب شده بود که اکنون این مشکل حل شده است.

همچنین وی اظهار داشت: اکنون مساله قیمت گوشت مرغ بخشی به خاطر گران فروشی و بخشی مرتبط به هزینه‌های تمام شده تولید است.

مشاور اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: سال گذشته با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها، مدتی مرغداران از وسایل قبلی و امکانات قبلی خود استفاده می‌کردند، اما به دلیل عدم تراز عرضه و تقاضای گوشت مرغ، قیمت این محصول کمتر از قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شد.