فروشگاه

به اتمام رسیدن برداشت انبه در سیستان و بلوچستان

فهرست مطالب

به اتمام رسیدن برداشت انبه در سیستان و بلوچستان

1402/05/18

امروز چهارشنبه اردشیر شهرکی در گفتگو با خبرگزاری بسیج از زاهدان اظهار کرد: از باغات میوه سیستان و بلوچستان حدود 1 هزار و 500 هکتار انبه کشت میشود. 1 هزار هکتار آن بارور و بقیه غیربارور است.

ایشان افزود: عمده مناطق کشت انبه در استان سیستان و بلوچستان شهرستان های قصرقند ، چابهار ، سرباز و نیکشهر می باشند.

در پایان معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این استان حدود ۹۰ درصد انبه تولیدی برای تهیه ترشی به صورت سبز برداشت میشود.