فروشگاه

ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی

فهرست مطالب

ورود شرکت های دانش بنیان در حوزه کشاورزی

1401/12/04

صبح امروز پنجشنبه در هشتاد و دومین نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی استان کرمان محمد مهدی فداکار در گفت و گو با خبرنگاری بازار گفت: دانش بنیان ها در حوزه کشاورزی به ویژه کشاورزی و اقتصادی لازم به این حوزه ها ورود پیدا کنند.

ایشان ادامه داد: با اینکه ما از تولید تجهیزات گلخانه ای حمایت میکنیم مشکلی در روسیه در خصوص ترخیص محصولات کشاورزی نداریم.

فداکار گفت: در زمینه فعالیت گلخانه استان کرمان ظرفیت خوبی دارد که میتواند اشتغال زایی خوبی هم به دنبال داشته باشد. باید به پروژه گلخانه های بزرگ هم کمک شود.

ایشان خبر از حمایت پژوهشکده دانشگاه باهنر از محل اعتبارات هزینه ای بحران خبر داد.

در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: حرکت بسوی گلخانه ها در استان کرمان بصورت شتابنده نبوده است.

با تاکید بر لزوم افزایش راندمان تولید گلخانه ها سید مهدی طبیب زاده افزود: این مسئله در بحث حضور در بازارهای رقابت جهان کشورهای همسایه اثرگذار است.

در ادامه ایشان توسعه گلخانه را ضروری دانست و ادامه داد: در استان کرمان توسعه کمی ، توسعه کیفی و تکنولوژی گلخانه ای رخ نداده است.