فروشگاه

کشت مرکبات در 2 هزار و 200 هکتار در کهگیلویه

فهرست مطالب

کشت مرکبات در 2 هزار و 200 هکتار در کهگیلویه

1401/11/05

روز چهارشنبه در گزارش خبرنگار مهر ، حکمت الله نریمانی اظهار کرد: در کهگیلویه سطح زیر کشت مرکبات 2 هزار و 200 هکتار میباشد. که از این مقدار 400 هکتار آن به زیرکشت لیموترش اختصاص دارد.

ایشان افزود: زیر کشت پرتقال از نوع خونی ، والیسا و ارقام محلی همچنین گریپ فروت ، نارنگی و لیموترش است.

رئیس جهادکشاورزی کهگیلویه ادامه داد: 12 تن معمولا از هر هکتار برداشت میشود.

نریمانی از اوایل آذرماه تا نیمه اول بهمن ماه تاریخ شروع برداشت را عنوان کرد.

ایشان اذعان داشت: برداشت بیش از 20 هزار تن میوه در سال جاری پیش بینی میشود.