فروشگاه

تمدید محدودیت های صادراتی توسط بزرگترین تولیدکننده شکر جهان

فهرست مطالب

تمدید محدودیت های صادراتی توسط بزرگترین تولیدکننده شکر جهان

1401/08/09

هند که به بعنوان بزرگترین تولیدکننده شکر جهان شناخته میشود ممنوعیت صادرات این محصول را تا ماه اکتبر 2023 تمدید نمود.

در اطلاعیه ای که توسط نهادهای مربوطه صادر شده است که محدودیت صادرات این محصول تا آخر ماه اکتبر سال 2023 یا تا زمان سفارشات بعدی تمدید شده و سایر شرایط هم بدون تغییر خواهند ماند.

این اقدام محدودکننده که در طی 6 سال اخیر بی سابقه است به منظور مقابله با افزایش قیمت های داخلی شکل گرفته است که در طی 6 سال اخیر بی سابقه است به منظور مقابله با افزایش قیمت های داخلی شکل گرفته است که در پی صادرات زیاد این محصول به وجود آمده بود.

قبل از این هم مقامات کشور هند پیش بینی کرده بودند که این کشور پس از برزیل مقام دوم بزرگترین صادرکننده شکر را به خود اختصاص خواهد داد و مقدار محصول تولید شده به قدری زیاد خواهد بود که صادرات شکر هند را تا 8میلیون تن نیز افزایش خواهد داد.