فروشگاه

به بار نشستن نخستین خوشه های طلایی برنج در گیلان

فهرست مطالب

به بار نشستن نخستین خوشه های طلایی برنج در گیلان

1402/04/04

امروز یکشنبه ابراهیم اکبرزاده در گفتگو با خبرنگاری مهر اظهار کرد: در شهرستان های جنوبی استان از آنجایی که وجین شالیزارهای گیلان روزهای پایانی خود را میگذراند در املش نخستین خوشه های طلایی برنج به بار نشسته است.

ایشان اضافه کرد: در روستای کرفستان املش مرتضی جعفری ، در روستای چهارده محمود خدادوست ، سید علی عفتی و مهدی امیری که مزارع خود را اواخر اسفند خزانه گیری کرده و در پایان فروردین نشاء کرده بودند امروز در شالیزارشان نخستین خوشه های برنح را مشاده کردند.

اکبرزاده افزود: از نیمه دوم اردیبهشت آب سد سفید رود رها سازی شد و کشاورزان از بارندگی و شرایط مساعد آب و هوایی استفاده کردند و با تلاش و مضاعف محصول خود را به موقع بهره برداری کردند.

در پایان مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی گیلان ادامه داد: بهتر است همزمان با تقویم زراعی شالیکاران پیش بروند و توجه ویژه ای به تغذیه محصولات خود داشته باشند.