فروشگاه

جای پای پهپادهای کشاورزی در کشاورزی سنتی

فهرست مطالب

جای پای پهپادهای کشاورزی در کشاورزی سنتی

1401/07/13

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، جهت راستای کشاورزی مدرن استفاده از پهپادهای کشاورزی در دستور کار سازمان های متولی قرار گرفت تا با استفاده از آن دغدغه های کشاورزی سنتی را برطرف نمود.

سازمان جهاد کشاورزی طبق آمار 10 تا 15 درصد سالیانه محصولات زراعی زیر چرخ ادوات کشاورزی از بین میرود که معادل 2 میلیون تن میباشد. اما با استفاده از پهپادها با گیاه و محصول هیچ تماس مستقیمی وجود ندارد و تقریبا این رقم را به صفر میرساند.

امروزه در مصارف مختلفی مانند بذرپاشی ، پایش مزارع و طیف سنجی و محلول پاشی (سم پاشی ، کودپاشی) استفاده میشود. با استفاده از پهپادهای کشاورزی تنها در یکی از تولیدات شرکت های دانش بنیان باعث کاهش 98 درصدی آب و صرفه جویی 30 تا 50 درصدی در مصرف نهادها را موجب شده است.

از مزایای استفاده از پهپادهای کشاورزی میتوان نقطه سنچی دقیق ، امکان استفاده در شب ، محلول پاشی یک هکتار در هفت دقیقه و صرفه جویی 2 تا 10 میلیون تومانی در هکتار به نفع کشاورز نام برد.

به گفته سازندگان این پهپادها افزایش بهره وری 25 درصدی در برداشت شالی ، کاهش نهاده های کشاورزی و کاهش مصرف آب سبب شده است.

در دوران کم آبی کنونی کشور استفاده از پهپادهای کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا حدود 12 میلیون هکتار زمین های زراعی و 2 میلیون تن هکتار باغ در کشور وجود دارد که با کم آبی یا بی آبی مواجه هستند.

شرکت دانش بنیان سازنده پهپادهای کشاورزی سیرنگ از شرکت های پیشتاز و ممتاز در این حوزه است که توانسته پهپادهای 4 و 6 موتوره در اوزان 10، 12، 16، 20 و 30 لیتری تولید کند که با توجه به عمود پرواز بودن از صفر تا 10 متر بر ثانیه سرعت و تا ارتفاع 30 متر با برد هزارمتر پرواز میکنند.