فروشگاه

خرید تضمینی گندم 60 درصد افزایش پیدا کرد.

فهرست مطالب

خرید تضمینی گندم 60 درصد افزایش پیدا کرد.

1401/11/22

روز شنبه وزیر جهادکشاورزی در گفت و گو با خبرگزاری تحریریه خبر راه اندازی سامانه پایش داده ها و اطلاعات بخش کشاورزی در پنج استان تا پایان سال داد.

در برنامه صف اول با تشریح راهبردهای این وزارتخانه درباره خودکفایی محصولات کشاورزی آقای ساداتی نژاد افزود: 60 درصد رشد در خرید تضمینی گندم و 22 درصد رشد در تولید محصول ذرت ، جو و گندم را داشته ایم.

ایشان ادامه داد: کشت قراردادی در یک میلیون و 500 هزار هکتار از گندمزارهای کشور اجرا شد.

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: توسط کارشناسان استانی اطلاعات در بخش های کشاورزی و پهنه های زراعت کشور در حال حاضر برآورد میشود.

آقای ساداتی نژاد عنوان کرد: یکی از برنامه های وزارت جهادکشاورزی برای افزایش محصول اجرای الگوی کشت و پرداخت یارانه های کشاورزی میباشد.

ایشان افزود: بعلت نوسانات قیمت ارز و صادرات مناسب برخی از محصولات کشاورزی و دامی مانند گوشت و پیاز در دی ماه نیز دچار نوسان شد. 

در ادامه ایشان فرمود: به اتحادیه مرغداران اکنون خرید تضمینی واگذار شده است. وزرات جهاد کشاورزی از سیاست خرید تضمینی به سیاست قیمت تضمینی کوچ میکند.