فروشگاه

پایان یافتن عملیات کشت گندم در 100 هزار هکتار اراضی استان بوشهر

فهرست مطالب

پایان یافتن عملیات کشت گندم در 100 هزار هکتار اراضی استان بوشهر

1401/10/04

به گزارش خبرگزاری تسنیم رضا حسین پور اظهار داشت: از آبان ماه کشت گندم در اراضی استان بوشهر آغاز شده است. کشت گندم در 15 هزار به کشت آبی و 85 هزار هکتار به کشت دیم اختصاص یافته است.

ایشان تصریح کرد: 100 هزار هکتار از اراضی استان بوشهر امسال به کشت گندم اختصاص دارد. سهم استان بوشهر بر اساس برنامه ریزی از برنامه کشت قراردادی امسال 10 هزار هکتار گندم آبی است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی خبر داد: عملیات کشت گندم در 100 هزار هکتار اراضی استان بوشهر پایان یافت. امسال 10 هزار هکتار اراضی بر اساس برنامه ریزی تحت پوشش گندم به صورت قراردادی است.

حسین پور افزود: 50 درصد کشت قراردادی گندم انجام شده است. تا کنون 5 هزار هکتار از 10 هزار هکتار تعیین شده تحت پوشش کشت قراردادی گرفته است.

ایشان بیان کرد: مهمترین مزایای طرح کشت قراردادی بهره وری تولید با در اختیار گذاشتن نهاده ها است. در شیوه کشت قرادادی ، که تولید ، بازار و قیمت مشخص است دیگر کشاورز درگیر تلاطم و افت و خیزهای بازار نمیشود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در سال زراعی گذشته استان بوشهر به علت خشکسالی و بارش نامناسب باران مزارع گندم دیم استان تولید مناسب نداشت. سطوح کشت گندم دیم گندم استان وابسته به آب باران است. اگر بارش باران تداوم داشته باشد برداشت 80 هزار تا 100 هزار تن برداشت گندم از اراضی استان بوشهر پیش بینی میشود.