فروشگاه

احتمال کاهش قیمت پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در پی اعمال عوارض سنگین بر این محصولات

فهرست مطالب

احتمال کاهش قیمت پیاز، گوجه فرنگی و سیب زمینی در پی اعمال عوارض سنگین بر این محصولات

1401/08/28

در بخشنامه ای توسط مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات بخش اجرایی عوارض صادراتی چند محصول کشاورزی ابلاغ شد.
بر این مبنا طی مکاتبه ای از سمت دفتر مقررات صادرات و واردات به گمرک ایران در خصوص برخی محصولات صیفی چون گوجه فرنگی،سیب زمینی و پیاز اعلام شد:
عوارض اعمال شده برای محصولات گوجه فرنگی غیر گلخانه ای، سیب زمینی و پیاز به ترتیب 100 درصد قیمت پایه، 70 درصد از قیمت پایه و 120 درصد از قیمت پایه صادراتی است.
البته نکته قابل توجه این است که اعمال عوارض صادراتی بر اقلام نام برده میتواند منجر به کاهش قیمت این محصولات در بازار های داخلی شود.