فروشگاه

خرید گندم در مازندران بیش از 40 درصد افزایش یافت.

فهرست مطالب

خرید گندم در مازندران بیش از 40 درصد افزایش یافت.

1402/04/03

امروز شنبه حسن عنایتی کلیجی در گفتگو با خبرگزاری برنا از مازندران خبر خرید 79 هزار تن و 550 تن گندم بصورت تضمینی توسط رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران از کشاورزان گندمکاران داد.

ایشان اظهار کرد: از سال های قبل تاکنون این میزان خرید 42 درصد بیشتر بوده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی مازندران گفت: گندم های استان توسط کارخانجات آرد و سیلو حدود 95 درصد که معادل 75 هزار و 450 تن و شرکت های تعاونی روستایی حدود 5 درصد خرید معادل 4100 تن میباشد خریداری شد.

ایشان اضافه کرد: شهرستان بهشهر با 31 درصد بیشترین خرید را به خود اختصاص داد و شهرستان گلوگاه با 25 درصد خرید معادل 20 هزار تن و شهرستان نکا با 13 درصد خرید معادل 10 هزار تن گندم های استان را خریداری کردند.

در پایان عنایتی کلیجکی ادامه داد: در استان کار خرید گندم را 31 مرکز خرید انجام میدهند.