فروشگاه

خرید گندم در امیدیه 30 درصد افزایش یافت.

فهرست مطالب

خرید گندم در امیدیه 30 درصد افزایش یافت.

1402/04/27

امروز سه شنبه به گزارش خبرنگار آنلاین سید رحمت پریچهر اظهار کرد: حدود 40 هزار تن گندم امیدیه در سال زراعی 1401-1402 خریداری شد که حدود 30 درصد نسبت به پارسال افزایش داشت.

وی افزود: حدود 23 درصد توزیع نهاده های کشاورزی پارسال افزایش داشت. کارگزارانی که به موقع نهاده های خود را تامین میکنند قرار است با کارگزاران جدید جایگزین شوند.

پریچهر گفت: برای ساخت یک مجتمع دامپروری در یک هفته قرار شده این مکان از لحاظ فنی و کارشناسی مورد بازدید قرار گرد که بر اساس آن کارهای لازم در خصوص تخصیص اعتبار صورت بگیرد.

در پایان رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان ادامه داد: با قیمت 11 هزار و 500 تومان تاکنون 100 درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شده است و در صورت تصویب ما بقی مطالبات پرداخت میشود.