فروشگاه

شروع کشت گوجه فرنگی در زمین های جاگه چاه هاشم دلگان

فهرست مطالب

شروع کشت گوجه فرنگی در 50 هکتار از زمین های جلگه چاه هاشم دلگان

1401/07/05

با شروع فصل زراعی جدید کشاورزان منطقه جلگه چاه هاشم دلگان تصمیم گرفته اند تا 50 هکتار از زمین های کشاورزی خود را برای کشت گوجه فرنگی خارج از فصل استفاده نمایند.

در همین رابطه مدیر جهادکشاورزی شهرستان دلگان اظهار داشتند که این کشت بصورت نشایی و با استفاده از سیستم آبیاری تیپ انجام خواهد شدو همچنین پیش بینی میشود تا در زمان برداشت این محصول یعنی آذرماه 3 هزار و 500 تن گوجه فرنگی تولید شده و به بازارها ارسال شود.

در پایان ایشان عنوان نمودند که کشاورزان نشای مورد نیاز خود را از شرکتی بنام کشاورزی رژین تاک از کرمانشاه تهیه کرده اند.