فروشگاه

گندمزارهای فارس در کمین زنگ زرد هستند.

فهرست مطالب

گندمزارهای فارس در کمین زنگ زرد هستند.

1401/12/01

امروز دوشنبه یک اسفندماه جاوید عباسی در گفت و گو با خبرنگاری ایسنا فارس اظهار کرد: به دلیل ظهور نژادهای جدید و با شرایط خاص آب و هوا هر چند سال یکبار بصورت همه گیر بیماری برگی زنگ زرد گندم در آمده و میتواند خسارت خسارت زیادی را به محصول گندم و جو وارد کند.

او گفت: اپیدمی شدن بیماری های زرد رنگ و سایر بیماری های برگی در مزارع گندم و جو به خاطره مساعد بودن شرایط آب و هوایی از جمله درجه حرارت ، رطوبت نسبی هوا ، شبنم و بارندگی های مناسب دور از انتظار نیست.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی فارس افزود: در رطوبت نسبی بالای 70 درصد و در دمای بین 10 تا 15 درجه سانتی گراد همراه با باران و یا شبنم بیماری سریعتر توسعه پیدا میکند.

با احتمال اینکه بیماری های برگیدر همه نقاط فارس احتمال شیوع وجود دارد عباسی گفت: شرایط آب  و هوایی در شهرستان در شهرستان های رستم ، فراشبند ، شیراز ، زرقان ، کازرون ، ممسنی ، بیضا و مرودشت نسبت به سایر شهرستان های دیگر برای توسعه بیماری مساعدتر است.

در پایان به گفته مقام مسئول در جهادکشاورزی فارس: نسبت به پایش و بررسی مزارع خود از کشاورزان عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده علائم بیماری سریعا با مشورت کارشناسان مراکز نسبت به مبارزه شیمیایی اقدام کنند.