فروشگاه

در توزیع سیب و پرتقال محدودیتی وجود ندارد.

فهرست مطالب

در توزیع سیب و پرتقال محدودیتی وجود ندارد.

1402/01/05
به نقل از صدا و سیما، جبرئیل برادری رئیس جهاد کشاورزی تهران گفت توزیع سیب و پرتقال بدون محدودیت با قیمت مصوب تا پایان فروردین انجام می شود و محدودیتی در این خصوص نداریم.

وی ادامه داد: از ایام پایانی سال گذشته اقداماتی از سوی جهاد کشاورزی برای کنترل عرضه محصولات کشاورزی انجام شده است.

وی با تاکید بر روی عرضه 6 هزار تن سیب و پرتقال بدون محدودیت با قیمت مصوب تا اخر فروردین گفت جای هیچ نگرانی نیست.