فروشگاه

از مزارع شهرستان مرودشت برداشت گوجه فرنگی آغاز شد.

فهرست مطالب

از مزارع شهرستان مرودشت برداشت گوجه فرنگی آغاز شد.

1402/06/20

امروز دوشنبه منصور امیریان در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس اظهار داشت: برداشت 255 هزار تن محصول از مزارع شهرستان مرودشت پیش بینی میشود.

ایشان گفت: در این شهرستان تا پایان شهریور برداشت گوجه ادامه دارد. عملکرد مزارع گوجه فرنگی بطور متوسط در هکتار  85 تن می باشد. در این شهرستان سانسید 8320 و بریویو 4129 از ارقام کشت شده است.

این مسئول عنوان کرد: از مدیریت جهادکشاورزی شهرستان و مراکز جهادکشاورزی کشاورزان میتوانند با دریافت حواله محصول تولیدی خود را به شرکت های مورد توافق با قیمت توافقی 38 هزار ریال تحویل دهند.

در پایان مدیرجهادکشاورزی شهرستان مرودشت ادامه داد: 90 درصد مزارع این شهرستان برای کاهش مصرف و افزایش بهره وری آب کشت این محصول به روش نشایی انجام شده است. و بیش از 95 درصد از مزارع گوجه فرنگی شهرستان با روش نواری آبیاری میشود.