فروشگاه

از مزارع هرمزگان برداشت گوجه فرنگی آغاز شد.

فهرست مطالب

از مزارع هرمزگان برداشت گوجه فرنگی آغاز شد.

1402/10/10

امروز یکشنبه به گزارش خبرگزاری ایسنا / هرمزگان سیدرضا امیری زاده اظهار داشت: از مزارع این استان از سطح 10 هزار هکتاری برداشت گوجه فرنگی آغاز و تا اول فروردین مله سال 1403 ادامه خواهد داشت.

ایشان عنوان کرد: در هکتار برداشت 49.5 تن گوجه فرنگی زمستانه بطور متوسط پیش بینی می شود.

امیری زاده گفت: برنتا ، بدرو ، باسیمو ، بریویو و … مهمترین ارقام کشت شده در استان است. این ارقام در تمامی مزارع از طریق نشایی کشت می شود و آبیاری همه مزارع در این استان به روش های نوین آبیاری می شود.

در پایان ایشان ادامه داد: عمده ترین کشت گوجه فرنگی زمستانه در شهرستان های بندر خمیر ف بندرعباس ، رودان ، بندرلنگه ، پارسیان و میناب می باشد.