فروشگاه

زیر کشت مجدد برنج در مازندران

فهرست مطالب

97 هزار هکتار زمین کشاورزی مازندران زیر کشت مجدد برنج

1401/06/26

به گزارش خبرگزاری مازندران با اشاره به برداشت برنج در کشت اول در 208 هزار و 948 هکتار اراضی شالیزاری مازندران از برداشت مکانیزه در 201 هزار و 507 هکتار از شالیزار های استان خبر داد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به کشت مجدد برنج در 57 هزار و 137 هکتار و پرورش برنج در 40 هزار و 242 هکتار شالیزار استان افزود: امسال کشت مکانیزه برنج در 140 هزار و 163 هکتار و بلاست برگ و خوشه در 118 هزار و 525 هکتار اراضی شالیزاری استان صورت گرفت.

ایشان به بیمه زراعت برنج در 33 هزار و 636 هکتار اراضی شالیزاری استان اشاره کرد و ادامه داد: 84 هزار و 398 تن کود شیمیایی بین کشاورزان شالیکار استان توزیع شد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه هم اکنون میزان آب ذخیره شده سدهای استان 176 میلیون متر مکعب و آبندان ها 241 میلیون متر مکعب است. گفت این استان با 215 هزار هکتار اراضی شالیزاری ، 42 درصد تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است.

220 هزار هکتار در استان مازندران وجود دارد که سالیانه یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک معادل 900 هزار تن برنج سفید از آن برداشت میشود که 42 درصد برنج مصرفی کشور از شالیزارهای این استان به دست می آید.