فروشگاه

کود اوره در دی ماه توزیع میشود

فهرست مطالب

کود اوره در دی ماه توزیع میشود

1401/11/10

حمید ابراهیمی زاده در گفت و گوی اخیر خود گفت: در راستای تدارک و تامین کودهای ازته مورد نیاز بخش کشاورزی در دی ماه سال جاری، مقدار 69253 هزار تن کود اوره از مبدا پتروشیمی شیراز بارگیری شد وی در ادامه مقصد این کود ها را استان های البرز، تهران، اصفهان ، خوزستان، فارس، کرمان، کردستان، سیستان و بلوچستان، زنجان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، مازندران، مرکزی، جنوب استان کرمان، قزوین، قم، همدان و یزد عنوان کرد.

ابراهیمی زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به این موضوع که کمبود اوره باعث زردی برگ ها در مراحل رشد و کاهش عملکرد محصولات میشود اظهار داشت: کود های ازته برای تولید اسید آمینه و پروتئین در گیاه مناسب بوده و از مهمترین عوامل رشد گیاه می باشد.