فروشگاه

از مزارع 12 هکتاری آران و بیدگل برداشت هندوانه آغاز شد.

فهرست مطالب

از مزارع 12 هکتاری آران و بیدگل برداشت هندوانه آغاز شد.

1402/04/19

امروز دوشنبه علی محلوجی در گفتگو با خبرگزاری موج اصفهان اظهار داشت: از مزارع کویر آران و بیدگل حدود 12 هکتار زیرکشت محصول هندوانه دیمی با عنوان شنبک است. از هر هکتار بطور میانگین 20 تا 30 تن هندوانه برداشت میشود.

ایشان اضافه کرد: در این منطقه حدود 100 چاله از 400 چاله فعال است.

در پایان مدیر جهادکشاورزی آران و بیدگل ادامه داد: در کشت معمولی هندوانه آب به سمت بذر هدایت میشود اما در کشت دیمی در منطقه های شنبک بذر هندوانه به سمت آب هدایت میشود و محصولی که بدست می آید بدون کود شیمیایی و کاملا طبیعی است.