فروشگاه

کود مرغی مایع چه مزیتی دارد

فهرست مطالب

مزیت های کود مرغی مایع

مدت زمان مطالعه : حدود 1 دقیقه 

گرداورنده : واحد تحقیق و توسعه سازمان تامین نهاده

  • بدلیل گرانوله و پلیت بودن آن (قابل استفاده با تمام دستگاه های کود پاش)
  • استریل شده با بخار و دما
  • عاری بودن از هرگونه بذر علف های هرز و عوامل بیماریزا
  • افزایش دهنده ماده آلی خاک
  • افزایش دهنده  فعالیت میکرو ارگانیزم های مفید خاک

 

ترکیبات

مواد آلی، ازت کل، فسفر ، پتاسیم و عناصر ریز مغذی (مس، منگنز، آهن و روی) می باشد.

کودمرغی مایع موجب اصلاح فعالیت بیولوژیکی ، کشت و کار و خواص شیمیائی خاک می شود
سه تن کودمرغی مایع تازه معادل 50 کیلوگرم پتاسیم ، 100 کیلوگرم سوپر فسفاتو 50 تا 100 کیلوگرم ازت دارد.

کود مرغی مایع ترکیب شیمیایی بسیار متفاوت نسبت به سایر کودهای حیوانی دارد. این بدان علت است که در کود مایع مرغی مقادیر نسبتا  زیاد اسید اوریک و سایر اوریدها وجود دارد و این مواد اشکال مختلف اوره هستند و برای گیاهان زراعی می توانند از طریق خاک و داخل بافت گیاه بسیار سم‍‍ی باشند. کود مرغی مایع تازه حدود 70 درصد رطوبت دارد. کود مرغی مایع اگر به درستی نگهداری و به مزرعه منتقل ومصرف شود کود بسیار با ارزشی می باشد.

نگهداری کود مرغی مایع

نگهداری توده کود مرغی مایع در فضای باز و در معرض باد و باران موجب هدر رفتن ازت آن به شکل گاز آمونیاک می شود و بوی تند کود مرغی مایع حاصل تصعید گازآمونیاک می باشد و در نتیجه ارزش غذایی کود مرغی مایع  از نظر ازت کاهش مییابد.
برای کاهش خروج گاز امونیاک و بوی تند کود مرغی مایع و کاستن تلفات روان آب فسفر و عناصر غذایی کم مصرف ، کود مرغی مایع را با مصرف سولفات آلومینیوم اصلاح می کنند.
برای حفظ ازت کود مرغی مایع و کاهش بوی گاز آمونیاک و تلفات ازت مصرف کود سوپر فسفات تریپل به مقدار 50 کیلوگرم به ازای هر تن کود مرغی مایع استفاده می شود.

فسفات با آمونیوم کود مایع مرغی ترکیب شده و از هدر روی ازت مرغی جلوگیری می کند. کمپوست کردن کود مرغی مایع با گوگرد نه تنها آلودگی زیست محیطی مربوط به کود مایع مرغی را کاهش می دهد بلکه موجب افزایش تاثیر زراعی آن نیز میشود.

 

کود مایع مرغی (کمپوست)

کمپوست
کمپوست کود مرغی مایع

با کمپوست کردن کود مایع مرغی محصولی بدست می آید که حمل و نقل وکاربرد آن راحت تر انجام می گیرد. در فرایند کمپوست سازی ترکیبات گازی دی اکسیدکربن و ازت کود با هوا رفتن هدر می رود. بنابراین گرچه درصد عناصر غذایی کمپوست کود مرغی مایع بیشتر از حالت اولیه آن است اما مقدار عناصر غذایی محصول نهایی کمپوست ازمحصول اولیه آن کمتر است. بهترین روش در تعیین مقدار مصرف کود مایع مرغی در هر هکتار انجام آزمون تجزیه کود مرغی می باشد. در این آزمون مقدار عناصر غذایی موجود در کود مرغی مایع و خواص شیمیائی آن مخصوصا” PH مشخص می شود. مقدار مصرف آن با توجه به آزمون تجزیه کود مایع مرغی و آزمون خاک زراعی تعیین می شود. در فصول مختلف سال کود مرغی را در مزارع مصرف می کنند . بامصرف آن در فصل پائیز بیشترین زمان برای تجزیه کود مرغی و آزاد سازی عناصر غذایی موجود در آن فراهم می گردد.
کاربرد کود مایع مرغی در فصل پائیز به منظور جلوگیری از هدر رفتن ازت در خاک های بافت سبک توصیه نمی شود.
درکاربرد آن در فصل بهار برای هدر روی ازت در مزرعه فرصت کمی وجود دارد. به هر حال مصرف آن در فصل بهار انجام عملیات زراعی و کاشت را به تاخیر می اندازد و می تواند موجب افزایش فشردگی خاک شود. در بیشتر مواقع کود مرغی را در فصول تابستان و زمستان مصرف می کنند و هنگام مصرف کود مایع مرغی در قبل از کاشت ، مخلوط کاملا با شخم زدن خاک برای اجتناب از قرار گرفتن بذور در محل دارای کود مایع مرغی زیاد توصیه می شود . چون امکان دارد بذور گیاهان زراعی در اثر سمیت آمونیاک جوانه نزنند و یا گیاهچه حاصل از آنها از بین بروند.
تقریبا” 35 تا 50 درصد ازت موجود در قسمت آلی کود مایع مرغی برای گیاهان هر ساله قابل استفاده است. بعد از مصرف کود مایع مرغی تقریبا” 20 درصد ازت کل آن برای گیاهان زراعی در سال دوم و حدود 5 تا 10 درصدآن در سال سوم قابل استفاده می باشد.
مصرف صحیح و پخش درست آن درسطح مزرعه به منظور حداکثر استفاده از ارزش کود مایع مرغی و و قرار گرفتن عناصر غذایی آنبه یک اندازه برای گیاهان زراعی مهم می باشد. مقدار تلفات ازت کود مایع مرغی پس از پخش در سطح مزرعه به فاصله زمانی مصرف و اختلاط آن با خاک بستگی دارد. اختلاط آن با خاک در مدت 12 ساعت پس از پخش کود مایع مرغی برای به حداکثر رساندن راندمان ازت بسیار مطلوب است.

 

برای خرید این محصول از سازمان تامین نهاده ایران می توانید با کارشناسان ما برای نحوه استفاده درست از محصول مشاوره بگیرید فقط کافیست از اینجا ارتباط برقرار کنید یا به سایت تامین نهاده ایران به آدرس taminnahade.com مراجعه نمایید.