فروشگاه

کشت گندم در 6 هزار هکتار اصفهان

فهرست مطالب

کشت گندم در 6 هزار هکتار اصفهان

1401/12/18

امروز پنجشنبه مدیر زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان اظهار کرد: تاکنون براساس آماری که بدست آمده حدود 6 هزار هکتار کشت گندم و تا حدودی کشت گلرنگ انجام شده است. این در حالی است که کشت گلرنگ همچنان ادامه دارد.

درباره میزان کشت کشاورزان در زمان بازگشایی زاینده رود پیمان فیروزنیا گفت: امکان کشت محصولاتی مانند گندم ، جو و گلرنگ با توجه به زمان بازگشایی آب وجود داشت. اما بلافاصله پس از بازگشایی آب بارندگی رخ داد در کشت غلات و آماده سازی زمین برای کشاورزانی که هنوز کشت انجام نداده بدند تا حدودی اختلال ایجاد شد.

مدیر زراعت جهادکشاورزی استان اصفهان فرمود: اگر بارندگی ها مطلوب باشد قرار است آب در چندنوبت دیگر باز شود.با رطوبت زمین اکنون نسبت به کشت گلرنگ اقدام میکنند که امیدواریم با توزیع آب در نوبت های بعدی این کشت را به سرانجام برسانند.

در ادامه فیروزنیا گفت: اگر شرایط اجازه میداد سطح زیرکشت از آنچه امروز انجام شده است بیشتر میشد.

در پایان ایشان اضافه کرد: حدود 6 هزار هکتار گندم کشت شد. از آنجایی که کشت گلبرگ همچنان ادامه دارد میزان دقیق کشت این را نمیتوان اعلام کرد.